Welstandstoetsing in Groningen geheel ambtelijk ingericht

groningen-centrum-stadhuis va gelkingestr-1Meedenken aan de voorkant in plaats van toetsen achteraf

Nieuwe werkwijze welstandstoetsing

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met een nieuwe werkwijze rondom de welstandstoetsing. Per 1 oktober komt dit onder verantwoordelijkheid van de stadsbouwmeester. Groningen is daarmee de eerste gemeente in Nederland met een geheel ambtelijke inrichting van de welstandstoetsing. Lees verder