Welstandstoetsing in Groningen geheel ambtelijk ingericht

groningen-centrum-stadhuis va gelkingestr-1Meedenken aan de voorkant in plaats van toetsen achteraf

Nieuwe werkwijze welstandstoetsing

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met een nieuwe werkwijze rondom de welstandstoetsing. Per 1 oktober komt dit onder verantwoordelijkheid van de stadsbouwmeester. Groningen is daarmee de eerste gemeente in Nederland met een geheel ambtelijke inrichting van de welstandstoetsing.

In het coalitieakkoord ‘Voor de verandering’ hebben de collegepartijen afgesproken de ingezette lijn op het gebied van ruimtelijke kwaliteit door te zetten, welstandsregels te versoepelen en meer ruimte te geven aan inwoners en ondernemers om kansen te creëren en initiatieven te ontplooien. Omdat een aantal leden van de huidige welstandscommissie per 1 oktober de maximale benoemingstermijn overschrijdt, is dit volgens het college hèt moment om over te gaan naar een andere manier van werken, die aansluit bij deze nieuwe houding.

Groningen is de eerste gemeente in Nederland waar de welstandstoetsing geheel ambtelijk wordt ingericht. Een team gespecialiseerde welstandstoetsers zal onder leiding van de stadsbouwmeester een bijzondere, zelfstandige positie in de gemeentelijke organisatie krijgen. Daarmee blijft de onafhankelijkheid en deskundigheid gewaarborgd. Het college verwacht dat de kosten van de welstandstoetsing op deze manier zullen dalen.

Het is de bedoeling dat het Atelier Stadsbouwmeester al bij de aanvraag de helpende hand toesteekt, zodat het totale proces van vergunningverlening transparanter, sneller en minder ingewikkeld verloopt. De gemeentelijke welstandstoetsers hoeven niet meer onder voorbehoud van instemming van de welstandscommissie te spreken. Burgers krijgen daarmee sneller uitsluitsel of aanwijzingen voor verbetering van hun plannen.

Het college stelt de raad nu voor in te stemmen met de organisatorische veranderingen. Later dit jaar of begin volgend jaar zal het college de raad informeren over de verder vormgeving van het Atelier Stadsbouwmeester. Ook zal het college dan een voorstel doen voor de vertaling van de uitgangspunten uit de Nota Ruimtelijke kwaliteit (streng waar het moet, soepel waar het kan) in nieuwe welstandscriteria.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *