UMCG schaalt oncologische zorg en transplantaties af | Onvoldoende IC bedden beschikbaar

De druk op de zorg blijft onverminderd hoog: landelijk, in de regio en ook in het UMCG. Al enige tijd moeten in alle ziekenhuizen en ook in het UMCG noodgedwongen operaties afzeggen omdat er niet voldoende IC-bedden zijn.

Daarbij krijgt de meest urgente zorg voorrang: de zogenaamde FMS 1,2 en 3-zorg die binnen 6 weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen.

De huidige drukte op de Intensive Care maakt dat het UMCG vandaag heeft moeten besluiten om de FMS 3-zorg waar een IC-bed voor nodig is, in ieder geval komende week uit te stellen. Zo worden bijvoorbeeld delen van de oncologische zorg en transplantatieprogramma’s afgeschaald.

Dit besluit doet pijn, omdat het zorgt voor uitstel van operaties die we het liefst zo snel mogelijk zouden willen uitvoeren. Toch is er geen andere keus: zonder deze beslissing kunnen we de meest urgente FMS 1 en 2-zorg (die acuut of binnen twee weken moet plaatsvinden) niet langer garanderen. Overal in de regio en in het land is de druk enorm. Vooral de krapte in de personele bezetting en het welzijn van het zorgpersoneel baart alle noordelijke en landelijke ziekenhuizen en ook ons zorgen.

Voorbereid op Fase 3

Fase 3 is de landelijke situatie waarbij er meer patiënten zijn die acute ziekenhuiszorg nodig hebben dan dat we kunnen bemensen in het ziekenhuis. Hier zijn we nog niet aanbeland. Deze zeer extreme situatie, die iedereen koste wat kost probeert te vermijden, zal nooit alleen voor het UMCG, maar altijd gelijktijdig voor heel Nederland worden afgekondigd door de minister. Maar in heel Nederland en ook in het UMCG komt Fase 3 wel dichterbij. In dit licht baart het weer verder moeten afschalen van onze zorg het kernteam zorgen: met deze stap komt deze fase, waarbij we moeten kiezen welke patiënt wel, en welke niet behandeld wordt, een stap dichterbij.

In het UMCG zijn we goed voorbereid op een mogelijke Fase 3 met bijvoorbeeld een triageplan voor de Intensive Care en een triageplan voor de verpleegafdelingen. Ook met de ziekenhuizen in de regio is het Fase 3 plan voor de ROAZ regio voorbereid, onder andere door middel van vastgelegde en geoefende plannen voor samenwerking over de breedte van de regio en de breedte van de keten.

Bron: UMCG

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *