Vensterscholen in Groningen kijken vooruit

Intensievere samenwerking om ontwikkelkansen kinderen te verbeteren

De Vensterschool als sterke samenwerkingspartner in de wijk waarbij kinderopvangcentra en basisscholen intensiever samenwerken gericht op het vormen van kindcentra. Deze vernieuwde koers voor de vensterscholen past bij de ambitie van het college van B&W om maximale ontwikkelkansen voor alle kinderen in stad te stimuleren. In het boekje ‘Venster op de wereld’ dat afgelopen week verscheen, blikken betrokkenen terug op de afgelopen jaren en kijken vooruit naar de toekomst. De koers voor de komende periode is tot stand gekomen in nauw overleg tussen schoolbesturen, besturen kinderopvang en WIJ Groningen. 

In 2013 is onder de noemer ‘Nieuwe impuls Vensterscholen’ de regie van de vensterscholen overgedragen van de gemeente naar het onderwijs en de kinderopvang. Ook zijn in die periode een viertal thema’s voor de doorontwikkeling van de vensterscholen vastgesteld. Hierbij gaat het om een doorgaande leerlijn, ouderbetrokkenheid, ondersteuning en zorg en een gezamenlijke pedagogische visie. In januari heeft de gemeente de nota ‘voor alle kinderen gelijke kansen 2019-2023’ vastgesteld. Hierbij is afgesproken dat de gemeente zich inzet voor het aanbieden van hoogwaardige kinderopvang voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar, en het stimuleren van de ontwikkeling van alle kinderen vanaf 3 maanden. 

Sinds 2013 hebben 27 scholen binnen de gemeente zich samen met kinderopvangorganisaties ontwikkeld tot vensterschool op basis van de ‘Nieuwe impuls Vensterscholen’. Groningen streeft er naar dat iedere basisschool in Groningen doorgroeit naar een vensterschool. 

Nieuwe impuls Vensterscholen

De Nieuwe impuls Vensterscholen is na vier jaar geëvalueerd door het lectoraat Integraal jeugdbeleid van de Hanzehogeschool. Eén van de conclusies is dat het concept vensterschool in de praktijk goed vorm krijgt. Onderwijs, kinderopvang en gemeente werken steeds beter samen om de ontwikkelkansen voor kinderen te verbeteren. 

Monitor Vensterscholen 2016-2017

Belangrijke ontwikkelingen binnen het sociale domein zoals decentralisatie van de Jeugdhulp, vorming van de WIJ-teams, en de wet op het passend onderwijs bieden nieuwe mogelijkheden voor de vensterscholen. Advies vanuit de monitor Vensterscholen 2016-2017 van het lectoraat is om de vensterscholen te ontwikkelen tot strategisch partner in de wijk op het gebied van onderwijs, opvang, ondersteuning en zorg. Samen met organisaties als WIJ Groningen, de Jeugdgezondheidszorg, kinderopvangcentra en ouders kunnen vensterscholen werken aan een sluitend en hoogwaardig aanbod op school, in de wijk en thuis.

Ondanks deze koerswijziging blijft de ambitie uit 2013 van kracht: ‘alle kinderen in de stad hebben maximale ontwikkelkansen en voelen zich onderdeel van de samenleving’.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *