Vensterscholen in Groningen kijken vooruit

Intensievere samenwerking om ontwikkelkansen kinderen te verbeteren

De Vensterschool als sterke samenwerkingspartner in de wijk waarbij kinderopvangcentra en basisscholen intensiever samenwerken gericht op het vormen van kindcentra. Deze vernieuwde koers voor de vensterscholen past bij de ambitie van het college van B&W om maximale ontwikkelkansen voor alle kinderen in stad te stimuleren. In het boekje ‘Venster op de wereld’ dat afgelopen week verscheen, blikken betrokkenen terug op de afgelopen jaren en kijken vooruit naar de toekomst. Lees verder

Vensterscholen en kernpartners tevreden over nieuwe impuls

steden nederland, groningen, selwerdDirecteuren van de Vensterscholen en kernpartners als voorschoolse opvang, Centrum voor Jeugd en Gezin en andere betrokken organisaties geven aan tevreden te zijn over de Nieuwe Impuls Vensterscholen 2.0. Dit blijkt uit de eerste meting die het lectoraat Integraal Jeugdbeleid van de Hanzehogeschool dit voorjaar heeft uitgevoerd.

Uitgangspunt van de Nieuwe Impuls Vensterscholen was dat de regie op de samenwerking binnen de Vensterscholen weer bij het basisonderwijs kwam te liggen. Lees verder

Nieuwe impuls Vensterscholen blijkt goed te werken

vensterschool-1De impuls Vensterscholen, de nieuwe manier van werken waarbij het onderwijs en niet de gemeente het voortouw neemt in de samenwerking met diverse partners, blijkt goed te werken. Al 15 projecten, toegesneden op de vraag vanuit de wijk, worden nu uitgewerkt. In 2013 startte deze nieuwe manier van werken. Vanaf dat moment voeren de Vensterscholen de regie in de samenwerking met ouders, instellingen voor voorschoolse voorzieningen, Centrum voor jeugd en Gezin (CJG) en andere organisaties. Lees verder

Nieuwe impuls Vensterscholen 2014 van start

vensterschool-1De partners in de Vensterscholen (schoolbesturen, kinderopvang en gemeente) gaan samen voor een innovatieve vorm van samenwerken. Kenmerkend daarvoor is dat iedereen een gelijke inbreng heeft. Dit geldt voor ideeën, inzet van mensen én voor de middelen. De regierol verschuift van de gemeente naar het onderwijs. Lees verder