Nieuwe impuls Vensterscholen blijkt goed te werken

vensterschool-1De impuls Vensterscholen, de nieuwe manier van werken waarbij het onderwijs en niet de gemeente het voortouw neemt in de samenwerking met diverse partners, blijkt goed te werken. Al 15 projecten, toegesneden op de vraag vanuit de wijk, worden nu uitgewerkt. In 2013 startte deze nieuwe manier van werken. Vanaf dat moment voeren de Vensterscholen de regie in de samenwerking met ouders, instellingen voor voorschoolse voorzieningen, Centrum voor jeugd en Gezin (CJG) en andere organisaties.


Inmiddels wordt overal in de stad gewerkt aan de uitvoering van plannen en projecten als resultaat van deze geïntensiveerde samenwerking. De plannen zijn veelal gericht op het ontwikkelen van een gezamenlijke visie, “een pedagogisch fundament”, van waaruit de school, de voorschoolse instelling en andere partners samenwerken. Zo ontstaat meer aandacht voor een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen. Dit laatste heeft niet alleen betrekking op de doorgaande ontwikkelingslijn in de school. Ook zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de aansluiting voor kinderen die van de voorschoolse opvang naar de basisschool gaan en over de aansluiting van het aanbod op school en na schooltijd.

Wethouder Ton Schroor is zeer tevreden over de nieuwe aanpak: “Met eigen middelen verdubbelen de scholen de bijdrage van de gemeente. Goed om te zien dat er nu al 15 concrete projecten vorm krijgen. We verwachten nog meer dit jaar. Er zit weer nieuwe energie in deze manier van co-creatief samenwerken. Iedereen is enthousiast Zo slagen Vensterscholen er samen met ouders, voorschoolse instellingen en CJG in om de voorzieningen in de wijk nog beter op maat aan de kinderen aan te bieden.’’

Behalve het uitwerken van plannen gericht op het verbeteren van doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen, gaat het ook om projecten rond het betrekken van ouders bij het leren van hun kinderen (ouderbetrokkenheid) en om zorg. Daarbij worden naschoolse voorzieningen gecombineerd met zorgactiviteiten en een breed aanbod waarbij het verbeteren van het sociale wijkklimaat centraal staat.

De stroom aan concrete plannen en projecten is het resultaat van een door het gemeentebestuur vastgestelde andere manier van werken die de Vensterscholen sinds 2013 hanteren. Deze werkwijze is vastgelegd in de notitie ‘Nieuwe impuls Vensterscholen’. Nadrukkelijker dan eerst werken Vensterscholen nu samen met ouders, instellingen voor voorschoolse opvang zoals peuterscholen, het CJG en gemeente in een co-creatief proces. Een stuurgroep Vensterscholen, waarin ook een vertegenwoordiger van het lectoraat Integraal Jeugdbeleid van de Hanzehogeschool is opgenomen, heeft afgelopen jaar dit nieuwe proces vormgegeven.

De stuurgroep beoordeelde voor de zomer 2014 al 15 plannen, afkomstig van 22 basisscholen. Dit betekent dat op dit moment 60% van de basisscholen in de stad Groningen meedoet aan de nieuwe manier van werken. Na verwachting zal voor oktober nog een aantal scholen een plan indienen. Naast de Vensterschoolplannen maakten acht scholen gebruik van de mogelijkheid om plannen aan te leveren gericht op armoedebestrijding. Deze scholen werken o.a. aan het verruimen van de mogelijkheden voor deelname aan BSO-activiteiten voor de kinderen van ouders die minder te besteden hebben. Ook projecten gericht op voeding maken deel uit van dit programma.

De komende tijd werken de scholen, ouders en andere partners in de wijken hun plannen verder uit. Het lectoraat Integraal Jeugdbeleid van de Hanzehogeschool volgt de voortgang van de diverse projecten en evalueert deze na afronding.

In het voorjaar van 2015 staat deze nieuwe manier van werken centraal tijdens een congres over Vensterscholen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *