Verkiezing soort van Groningen van start

blauwborst-7Vandaag start de verkiezing van De soort van Groningen. De Groningers kunnen kiezen welk dier of plant hét symbool wordt van hun provincie. Dit zijn de tien soorten die de provincie samen met de natuurorganisaties heeft genomineerd: de blauwborst, de bot, de grauwe kiekendief, de groene glazenmaker, de paarse morgenster, de ruige dwergvleermuis, de steenbraam, de visdief, het vosje en de waterspitsmuis. Stemmen kan van 1 september tot 15 oktober via www.provinciegroningen.nl/soortvangroningen.

‘Pitch’ en prijs voor de scholen
De groepen 6, 7 en 8 van de bassisscholen kunnen de komende weken een digitaal lespakket volgen over de tien soorten, ook via de website van de provincie. Na 15 oktober maakt de provincie een top drie bekend. Op 18 november presenteren drie scholen deze soorten tijdens de verkiezingsochtend in het provinciehuis. Dan kiezen de leerlingen welk dier- of plantensoort wordt hét symbool van Groningen wordt.
De school die de winnende soort heeft gepresenteerd op het evenement, wint 2000 euro voor een excursie naar ‘De soort van Groningen’. Ook is er voor ‘De soort van Groningen’ een bedrag van 15.000 euro beschikbaar.

Waardevolle natuur
De tien soorten staan voor het karakter, de schoonheid en de afwisseling van het Groninger landschap. Met het singellandschap van het Westerkwartier, de kleigronden van het Hogeland, de kwelders, de Veenkoloniën, het Lauwersmeer, de zandgronden van de Hondsrug, de moeraslandschappen van het Leekstermeer, is Groningen de provincie met het meest gevarieerde landschap.
De provincie organiseert de verkiezing om daarmee de beleving van de natuur te stimuleren en de waarde van onze natuur over te dragen op de volgende generatie.

Natuurogranisaties
Bij iedere soort is een natuurorganisatie betrokken als ambassadeur. De ambassadeurs zijn: Landschapsbeheer Groningen, Stichting Vleermuiswerkgroep Groningen, Werkgroep Grauwe Kiekendief, Agrarische natuurvereniging Wierde en Dijk, Het Groninger Landschap, Waterschap Noorderzijlvest, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), Natuurmonumenten, Vlinder er Bij en Staatsbosbeheer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *