Vierhonderd nieuwe woningen in Reitdiep

groningen-reitdiep-reitdiephaven-opening harbour kidz mark rutt-2In de wijk Reitdiep is nog plek voor ongeveer 400 woningen nu B&W van Groningen akkoord zijn gegaan met het voorontwerp-uitwerkingsplan van Reitdiep fase 3 en 4. Dit maakt de afronding van de wijk Reitdiep in het Noordwesten van de stad mogelijk. Het accent ligt hierbij op de bouw van duurzame en energie neutrale woningen.

reitdiep-1Het plan wat nu voor ligt sluit aan op het bestaande wijkontwerp van Reitdiep: een stedelijke, compacte woonomgeving met groepen woningen in kleinere concentraties in een landelijke en waterrijke omgeving. Het wijkontwerp is zorgvuldig afgestemd op het omliggende landschap. Wethouder Roeland van der Schaaf: ‘Het is goed voor de wijk Reitdiep dat ook de laatste twee fases ingevuld gaan worden en ik ben blij dat er nu ook aan de westzijde van de stad weer nieuwbouw gaat plaatsvinden. Ik verwacht veel animo voor deze huizen in dit prachtig woongebied.’

 

Inspraak en overleg

Bij het tot stand komen van het plan is ook overleg geweest met vertegenwoordigers van de bewonersvereniging die zorgen hadden over de verkeersafwikkeling in de wijk. Nader onderzoek heeft deze zorgen grotendeels weg kunnen nemen. De komende vier weken kan er schriftelijk inspraak plaatsvinden op het plan. Daarnaast wordt er een inspraakavond georganiseerd. De resultaten van dit traject worden, voor zover mogelijk, verwerkt in het ontwerp-uitwerkingsplan wat vervolgens 6 weken ter inzage zal worden gelegd. Na vaststelling door het college geldt nog een beroepsprocedure. De verwachting is dat het plan rond de zomer de hele procedure doorlopen heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *