Vreedzame Wijk feestelijk van start

Wat een mooi en inspirerend verhaal over de aanpak Vreedzame School en wijk. Daar gaan we zeker mee aan de slag, laat wethouder Ton Schroor vandaag weten bij de ondertekening van samenwerking Vreedzame Wijk in het Forum Image aan het Hereplein vanmiddag 14 oktober.
Vreedzame wijk-0558

Opvoeders hanteren eenduidige opvoedaanpak in Groninger wijken, It takes a village to raise a child: opvoeden doe je niet alleen (volgende maand verslag in de wijkkrant Nr.1)

In de wijken Lewenborg, Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk werken scholen, ouders, wijkinstellingen en andere opvoeders samen aan de Vreedzame Wijk. Gezamenlijk slaan ze de handen ineen om de kinderen op te voeden tot een democratisch burger. Het programma stimuleert sociale verbondenheid. Kinderen voelen zich gehoord en gezien, leren samen beslissingen te nemen én om samen conflicten op te lossen. De instellingen in de wijk volgen gezamenlijk een training om op wijkniveau een eenduidige pedagogische aanpak te hanteren. Voor de kinderen is het duidelijk dat op school, thuis en in de buurt dezelfde verwachtingen, regels en afspraken gelden. Deze aanpak moet meer houvast bieden voor zowel de opvoeders als de kinderen.

Het programma vanmiddag  bestond uit een inleiding door Caroline Verhoeff, stedelijk coördinator Utrecht en een interview met schooldirecteur Kor Posthumus over zijn ervaringen.

Inmiddels startten vijfenvijftig professionals uit de wijken al met hun training. Door de gezamenlijke aanpak ontstaat er een positief pedagogisch klimaat in de wijken en bereikt men ruim 1600 kinderen en hun ouders. De volgende instellingen werken samen aan de Vreedzame Wijk: Dalton Bisschop Bekkersschool, De Pendinge, De Wegwijzer, De Swoaistee, De Vuurtoren, ‘t Kompas en De Kimkiel, CJG, COP, MJD, SKSG, Stiel, Bslim, Speeltuincentrale, Werkprojecten en de gemeente Groningen.

Foto’s: Siebrand Wiegman

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *