Winkels open op zondag en evenementenbeleid in commissies gemeenteraad

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-grote markt-1De winkelopening op iedere zondagmiddag, nieuwe kaders van het evenementenbeleid en de veranderingen in het zogeheten sociale domein zijn drie onderwerpen die vandaag, woensdag 8 oktober, in commissievergaderingen van de gemeenteraad aan de orde komen.

De commissie Beheer en Verkeer over het nieuwe gemeentelijke evenementenbeleid begint om 16.30 uur. De raadscommissie Werk en Inkomen, die zondagopenstelling en de veranderingen in het sociale domein bespreekt, begint ’s avonds om 20.00 uur. De twee vergaderingen zijn in de oude raadzaal van het stadhuis en zijn openbaar. Ze zijn ook online via www.groningen.nl/gemeenteraad live te volgen. Op deze website van de gemeenteraad zijn ook de volledige agenda’s en alle vergaderstukken te bekijken.

Boterdiep
De nieuwe kaders van het gemeentelijke evenementenbeleid komen aan de orde in de commissie Beheer en Verkeer. Hiermee wil het college van burgemeester en wethouders balans brengen tussen de belangen van bezoekers van evenementen en die van omwonenden en ondernemers in de buurt van evenementen. Met spreiding van evenementen in tijd en plaats hoopt het college dit te bereiken. Ook op de agenda van deze commissie: de herinrichting en de rioolsanering van het Boterdiep en de Bloemstraat. Met onder andere de ondernemersvereniging is een ontwerp voor het Boterdiep gemaakt. Daarin komt het karakter van de oude kades naar voren. Verder verdwijnt het parkeren voor een groot deel en komen er bomen bij.

steden nederland, groningen, centrumZondagochtendrust
De verruiming van de winkelopeningstijden op zon- en ook de meeste feestdagen staat op de agenda van de raadscommissie Werk en Inkomen. Winkels open op zondag draagt volgens het college bij aan de levendigheid, de economische vitaliteit en de werkgelegenheid. De winkels mogen pas om 12.00 uur open zodat de zondagochtendrust blijft behouden. Zo wil het college tegemoet komen aan Stadjers die waarde hechten aan de zondagsrust.

steden nederland groningen, centrumKeukentafelgesprekken
Ook de veranderingen rond zorg en welzijn komen in de commissie Werk en Inkomen aan de orde. Hoe gaat de gemeente Groningen om met de nieuwe taken rond onder meer jeugdzorg en de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten? Welke keuzes maakt Groningen rond huishoudelijke hulp, persoonsgebonden budgetten en eigen bijdrages? De commissie bespreekt beleids- en uitvoeringsplannen over deze zogeheten vernieuwing van het sociale domein. De kern van deze plannen is de ‘gebiedsgerichte aanpak’. Dat betekent dat Stadjers in de eigen wijk terecht kunnen voor al hun vragen over hulp- en ondersteuning. Sociale wijkteams helpen met ‘keukentafelgesprekken’ bij het zoeken naar de juiste oplossing.

nederland 2014, eelde paterswolde, luchthaven, eerste arke vlucht antalyaGroningen Airport Eelde
Verder staat het Strategisch Plan Groningen Airport Eelde van de directie van het vliegveld op de agenda. Het college heeft al aangegeven op zich in te stemmen met de in het plan verwoorde ambities en groeistrategie. Maar B&W willen voorlopig niet meebetalen aan verbetering en uitbreiding van de terminal en een nieuw onderkomen voor de brandweer op het vliegveld. Het college vindt dat de luchthaven zichzelf financieel moet kunnen bedruipen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *