Zitting omgevingsvergunning moskee Selwerd uitgesteld

moskee-1De zitting bij de Raad van State over de omgevingsvergunning moskee Selwerd die op 12 januari zou plaatsvinden is tot nader order uitgesteld vanwege ziekte van de advocaat namens de Gemeente Groningen.
Zitting over de omgevingsvergunning  die het college van burgemeester en wethouders van Groningen heeft verleend voor de bouw van een moskee en islamitisch centrum aan Park Selwerk in Groningen. Coöperatieve Vereniging van Eigenaren in het Winkelcentrum De Paddepoel en een aantal inwoners van Groningen kwamen eerder tegen de omgevingsvergunning in beroep bij de rechtbank Noord-Nederland. Naar haar oordeel is parkeeroverlast te verwachten doordat het aantal bezoekers van de moskee toeneemt. Daarom verklaarde de rechtbank het beroep van de vereniging en de inwoners in maart 2015 gegrond. Het gemeentebestuur van Groningen komt tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens hem neemt het aantal bezoekers aan de moskee niet toe, zodat ook geen parkeeroverlast is te verwachten. Verder wordt volgens hem de norm van 85% voor parkeerdruk niet overschreden. Bovendien is geen overlast voor omwonenden te verwachten, gelet op het tijdstip van de gebedsdiensten. De vereniging heeft een zogenoemd incidenteel hoger beroep ingesteld als reactie op het hoger beroep van het gemeentebestuur. Volgens de vereniging handelt het gemeentebestuur in strijd met het gelijkheidsbeginsel doordat de moskee geen parkeerplaatsen hoeft aan te leggen terwijl het gemeentebestuur dat wel van het winkelcentrum verlangt. De vereniging wil niet dat de parkeerproblemen van de moskee naar de parkeerplaatsen van het winkelcentrum worden verplaatst. (zaaknummer 201503458/1)

Bron: Raad van State

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *