Zorg is samen met jou in Paddepoel

Vanmiddag een creatieve middag over de zorg en welzijn in woonzorgcentrum Bernlef in Paddepoel. Zo’n kleine zestig deelnemers die zich betrokken voelen of zijn en willen, kwamen vanmiddag bijeen. Na een aantal teamsessies een vervolg van contactbijeenkomsten. Waar gaan we met elkaar naar toe.

Gespreksleidster Anne Heleen Bijl zette het programma uiteen voor deze middag waar ieder zijn en haar zegje onbevangen mocht doen. Anne was net terug uit Zambia. Namens PUM is zij afgereisd als seniorexpert creatief denken en innovatie waar zij 250 vrouwen in Livingstone heeft getraind.

Deze middag kwamen de peilers creativiteit, talenten en waardering aan de orde. Bij creativiteit geen uitstel van een oordeel maar wat wel. Je verbeelding en fantasie laten spreken en zorgen voor kruisbestuiving. Zaken niet weg wuiven maar ideeën aandragen en wie een goed idee wist kon een geel petje opzetten. Als je je talenten inzet wordt je blij en bij waardering gaat het om gezien en herkend worden.

Na deze introductie werd de zaal opgebouwd in een carrouselopstelling, waarbij mensen tegenover elkaar kwamen te zitten en vragen moesten beantwoorden en bij elke nieuwe vraag een plekje opschoven en zo weer tegenover een andere kwamen te zitten. Vragen als; wat hoopt u hier vanmiddag te vinden, een mooi moment uit de zorg, wat is je lijfspreuk. Of welke twee talenten kun je van jezelf noemen en wat zou u wensen voor samen thuis plus!

Alle foto’s van deze middag: klik hier

Het waren de kleine dingen die het doen. Een glimlach, bij goede zorg ontstaat wederkerigheid. Delen, positief zijn. Dingen die je niet meer kunt vergeten en kijken wat je nog kunt doen. Hoe krijgen we een interactieve zorg in de wijk die inspeelt op de toekomstige generatie en welke centrale rol vervult het woonzorgcentrum hierin.

Na een korte pauze werden zes groepen geformeerd. Activiteiten buiten, activiteiten binnen, hoe verkrijgen we meer maatjes, mantelzorg hoe activeer je deze richting familie etc, cultuur muziek en theater en computerondersteuning.

Hier kwamen vele ideeën naar voren waarbij velen zich direct aanmelden voor de denktank om een vervolg te geven aan deze ideeën zoals samen koken met familie of kinderen of met wijkgenoten, een ouderendisco, een demonstratie dansen. Tuinieren of samen met wijkgenoten een rondvaart etc. Sommigen zijn op zoek naar een maatje om samen te shoppen in de stad of even naar de dokter. Over de participatie van de mantelzorg is nog veel discussie en verdient meer voorlichting over onder meer het faciliteren van de mantelzorgers. De ideeën over de geautomatiseerde wereld worden in de denktank verder uitgewerkt.

De middag werd afgesloten met het onderwerp waardering. Hoe belangrijk een complimentje kan zijn, iets doen voor een ander of samen iets doen. Even lichamelijk contact, waarmee de deelnemers demonstratief het in praktijk brachten.

 

Kortom, een middag waar vele ideeën zijn geventileerd en de denktank volop aan het werk gezet kan worden. Samen op weg naar een verzorgd Paddepoel! en daarbuiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *