Zorgen over effecten gaswinning binnen gemeenteraad

nederland 2014, groningen, centrum, nieuwjaarreceptie provinciehuisTijdens het spoeddebat dat aangevraagd werd door PvdA, CDA en VVD bleek dat de  meeste partijen in de gemeenteraad zich zorgen maken over de effecten van de gaswinning. Volgens inspecteur Jan de Jong van het Staatstoezicht op de Mijnen zijn er ook voor de stad Groningen veiligheidsrisico’s. Meerdere partijen vroegen speciale aandacht voor de kwaliteit van de dijken, een rampenplan bij aardbevingen voor de hulpverleningsdiensten en de gevolgen voor woningbouw in de stad.

De raad nam een motie aan waarin het college wordt verzocht er bij het Rijk op aan te dringen om de landelijke afhankelijkheid van het Groningse aardgas terug te brengen. En ook om versneld over te stappen op duurzame energiebronnen. Mogelijk zal de gemeenteraad een expertmeeting organiseren om zich beter te laten informeren. De burgemeester kondigde verder acht maatregelen aan om de belangen en de veiligheid van de stad zoveel mogelijk te waarborgen.

Mantelzorgwoningen
Het CDA diende bij de raad een initiatiefvoorstel in waarin het college verzocht wordt te onderzoeken hoe het plaatsen van een mantelzorgwoning te vergemakkelijken is. Voor deze woningen is nu nog vaak een vergunning nodig waar aanvragers met wachttijden en administratie te maken krijgen. Mogelijk zouden aanpassingen in het bestemmingsplan een vergunning overbodig kunnen maken. Ondanks een negatief preadvies van het college, werd het voorstel met een nipte meerderheid door de raad aangenomen.

Evenementenbeleid
Het besluit dat burgemeester Vreeman onlangs nam om tijdelijk de overlast van grote evenementen terug te dringen viel niet bij alle partijen in goede aarde. Student en Stad, GroenLinks en D66 waren van mening dat de burgemeester dit met de gemeenteraad had moeten overleggen. Het is immers een actueel onderwerp binnen de raad waar veel over gediscussieerd is, aldus Jos van Rooij van Student en Stad. Een motie van deze drie partijen om het burgemeestersbesluit terug te draaien, kon echter niet rekenen op een meerderheid in de raad. De meeste partijen waren het wel met elkaar eens dat bij het beoordelen van een evenement voor een vergunning niet het type muziek doorslaggevend mag zijn, maar wel het type overlast dat het geeft. Er werden nog vijf andere moties bij dit onderwerp aangenomen. Waaronder verzoeken aan het college om inwoners uitvoeriger te informeren over te verwachten overlast, nieuwe evenementenlocaties te onderzoeken op geschiktheid en de warenmarkt op te nemen in het nieuwe evenementenbeleid.

Kerntakendiscussie
Fracties kregen de kans om een politiek statement te maken richting de verkiezingen als het gaat om de kerntaken van de gemeente. De vraag of de gemeente in de toekomst taken af kan stoten kwam herhaaldelijk aan bod. Een kleinere overheid moet kunnen volgens de VVD, maar wel met aandacht voor goede (overgangs)regelingen voor het personeel en blijvende kwaliteit van de overgehevelde dienstverlening. De SP was terughoudender, omdat sociale zekerheid niet door de markt gegarandeerd wordt, aldus de partij. Efficiency of bezuinigingen mogen niet de hoofdredenen zijn om taken af te stoten volgens de PvdA. De meeste partijen vonden dat de overheid zich hoe dan ook moet blijven ontwikkelen, omdat de maatschappij ook verandert. Het groeiende aantal initiatieven vanuit de samenleving en de markt vragen om een open houding van de gemeente. Medewerkers zullen daardoor soms op een andere manier moeten gaan samenwerken met de markt en burgers.

Zoekperiode bijstandsgerechtigden

Middels een motie van de ChristenUnie, SP, GroenLinks en de Stadspartij schrapte de raad de verplichte zoekperiode van vier weken voor bijstandsgerechtigden van 27 jaar en ouder. Dit is een regel die al op 1 januari in was gegaan en een uitwerking vormde van het werk en participatiebeleid van de gemeente.  lle voorstellen zijn in te zien via de kalender op gemeenteraad.groningen.nl/gemeenteraad. Hier kunt u via Uitzending Gemist de vergadering ook terugkijken. De volledige besluitenlijst waar dus ook alle aangenomen conformstukken op staan, vindt u hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *