Bomen Uranusstraat Paddepoel niet beschermd, dus kappen

groningen-paddepoel-storm 28-10-6De bomen in de Uranusstraat mochten gekapt worden laat het stadsbestuur weten in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren.

De bomen zouden een rustplaats zijn voor ransuilen en de PvdD wilde weten hoe urgent het kappen van de bomen was en wat de gevolgen zouden zijn voor de uilen. De bomen zijn roestbomen (bomen waarin de uilen overdag slapen) en dus niet beschermd volgens het College.

natuur-vogels-ransuil-1De bomen, die instabiel waren volgens een externe boomspecialist, zijn op 23 april gekapt zonder dat bewoners geïnformeerd zijn over het vervolg, stamverwijdering en herplant.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *