Eerste initiatievencafé in de Wijert

steden nederland, groningen, reitdiepAanstaande dinsdag – 21 april – om 19.30 uur doet wijkwethouder Ton Schroor de aftrap van het eerste ‘Initiatievencafé’ in Groningen. Dat wordt gehouden in De Wijertbar, een laagdrempelig ontmoetingspunt in de De Wijert. Het Initiatievencafé is een nieuw soort ontmoeting tussen bewoners die actief willen worden in hun wijk, en organisaties die daarbij kunnen helpen. Zo wordt de kracht van de wijk gebruikt om ideeën ter plekke te helpen realiseren. Het eerste Groningse Initiatievencafé wordt georganiseerd door Platform De Wijert in samenwerking met het Gebiedsteam Zuid van de gemeente.

Bewoners hebben het beste zicht op wat er ontbreekt of niet goed gaat in hun wijk of buurt en hebben vaak ook de beste ideeën voor oplossingen of nieuwe initiatieven. Soms ontbreekt het aan voldoende kennis, ervaring of slagkracht om die ideeën of initiatieven ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Maar in de wijk of buurt zijn soms ook mede-burgers, organisaties of bedrijven die wel beschikken over de benodigde kennis, ervaring of slagkracht, en die ook hun affiniteit met de wijk hebben.

Van onderop
In het Initiatievencafé worden beide kanten bij elkaar gebracht, met de hoop en verwachting meer goede wijk-ideeën en -initiatieven van de grond te krijgen.
“Natuurlijk, als het nodig is draagt ook de gemeente haar steentje bij”, aldus Ton Schroor. “Wij hebben veel deskundigheid, een groot netwerk en moeten soms regels aanpassen. En er op toezien dat de veiligheid of belangen van anderen niet in het gedrang komen. Maar het is geweldig als wijkinitiatieven van onderop georganiseerd worden, en zowel het probleem als de oplossing vanuit de wijk zelf komt. Wie weet er nu beter wat er speelt en wat de wensen zijn?”

Reeks
Het Initiatievencafé de Wijert is het eerste in een reeks die in het stadsdeel ‘Zuid’ wordt georganiseerd. Dit is het stadsdeel waar Schroor ‘wijkwethouder’ is. Eind mei is er nog een initiatievencafe in ‘de Hoornse wijken’ en daarna volgen er meer wijken in Zuid. De wijkbewoners van Platform de Wijert hebben de organisatie van het eerste café op zich genomen, met ondersteuning van het gebiedsteam ‘Zuid’ van de gemeente.

Enthousiast
“De mensen in de Wijert zijn met het idee erg enthousiast aan de slag gegaan. Daar hebben we veel bewondering voor”, aldus Schroor. “We hopen dat hun enthousiasme navolging gaat vinden in de andere wijken. Dat dit het begin is van een innovatieve ontwikkeling die de kracht van de wijk en haar bewoners vrij maakt.” Informatie over initiatievencafe’s is te vinden op Facebook: Initiatievencafe Groningen en op Twitter: @initiatief050. Bewoners in De Wijert zijn ook op de hoogte gebracht met een huis-aan-huisfolder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *