Enquete: Stadjes voor windenergie

windmolens-1-2Ongeveer tweederde (61,5%) van de Stadjers vindt dat de voordelen van windenergie zwaarder wegen dan de nadelen. Dit blijkt uit een peiling die de gemeente Groningen onlangs heeft uitgevoerd. 95% van de respondenten vindt het belangrijk dat de gemeente Groningen werkt aan het opwekken van duurzame energie. Meer dan de helft van de respondenten vindt het zelfs heel belangrijk. Wethouder Gijsbertsen zegt hierover: ‘Het blijkt dat voornamelijk inwoners tot 35 jaar vaker voordelen van windenergie zien. Windenergie raakt nooit op en daarom is het onmisbaar als energiebron om te komen tot een energieneutraal Groningen in 2035.’

Bijna alle respondenten vinden dat windmolens op zodanige afstand van woningen moeten worden geplaatst dat er zo min mogelijk overlast is. Toch staan er opmerkelijk veel Stadjers neutraal (29%) of zelfs positief (28%) tegenover windmolens in de eigen woonomgeving (zie grafiek).

Het meest genoemde voordeel (80%) van windenergie is dat het nooit op raakt. Als nadeel geeft ongeveer de helft van de respondenten aan dat ze windmolens niet mooi vinden en dat de molens (teveel) geluid produceren. Respondenten tot 35 jaar zien vaker de voordelen van windenergie, respondenten vanaf 50 jaar zien iets vaker de nadelen.

Ongeveer een derde van de respondenten zou willen investeren in windmolens in Groningen. Tweederde van de respondenten vindt dat de opbrengsten van windenergie moeten worden besteed aan het energiezuinig maken van woningen. Iets meer dan de helft vindt dat de opbrengsten moeten worden besteed aan het verminderen van woonlasten.

Een bedrijventerrein wordt door de meeste mensen gezien als een geschikte plek voor windmolens. Ook plaatsing langs een (snel)weg, rivier of kanaal wordt vaak genoemd. Een grote meerderheid ziet liever geen windmolens in natuurgebieden of in de omgeving van erfgoed. Driekwart vindt ook dat windmolens zoveel mogelijk bij elkaar op één locatie moeten worden geplaatst.

De gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Op basis van de huidige kennis is windenergie onmisbaar om die ambitie te halen. Daarom heeft de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente de mening van inwoners over windenergie gepeild. In totaal hebben 3.300 mensen de enquête ingevuld, onder meer via het Stadspanel. Het volledige rapport is te downloaden via www.os-groningen.nl.

Het onderzoek is een van de manieren waarop de gemeente met Stadjers in gesprek gaat over windenergie. Ook op het festival Let’s Gro is de mening van Stadjers gepeild. De virtual reality-techniek om het effect van windmolens nabij de stad te verbeelden was voor veel belangstellenden verhelderend. Begin 2017 zullen alle bevindingen worden verwerkt in een gemeentelijk windbeleidsplan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *