Ganzen nemen aanzienlijk toe in Groningen; maatregelen noodzakelijk

natuur, vogelsHet aantal overzomerende ganzen neemt aanzienlijk toe in het gebied tussen de kop van Drenthe en Overschild. Maatregelen zijn noodzakelijk om hier de groei te stoppen en toenemende schade aan natuur- en landbouwgronden te voorkomen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een onderzoek (quick scan) die de provincie Groningen heeft uitgevoerd in 25 natuurgebieden.

Meer ganzen

Het aantal ganzen groeide tussen 2009 en 2012 van 1.300 naar 4.700. In de meeste natuurgebieden in Groningen verblijft een stabiel aantal ganzenkoppels. Maar precies het tegenovergestelde gebeurt in het Lauwersmeergebied en de waterrijke gebieden vanaf de Onlanden naar het Zuidlaardermeer en Overschild. Daar groeit de populatie, is gebleken uit het onderzoek.

Diervriendelijke maatregelen

In het waterrijke gebied van de Onlanden tot aan Overschild wil de provincie met boeren, natuurorganisaties en andere ondertekenaars van het ganzenakkoord, aan de slag met diervriendelijke maatregelen om het aantal ganzen te beperken en de ganzenoverlast te bestrijden. Bijvoorbeeld door de leefgebieden van ganzenkuikens via ruige natuurlijke zones en rasters goed af te bakenen. Daardoor kunnen de jongen niet naar voedselrijke landbouwgronden trekken en daar opgroeien. Ook het niet bejagen van vossen kan helpen om het aantal ganzen op een natuurlijk peil te houden. Volgens gedeputeerde Wiebe van der Ploeg zijn preventieve maatregelen nu hard nodig. “Het is tijd voor actie. In andere provincies zien we hoe het uit de hand kan lopen. Dat willen we hier voorkomen voor boeren en voor de natuur.”

Proefproject in Tetjehorn

In 2012 zijn we al een diervriendelijk proefproject gestart in het natuurgebied Tetjehorn (bij Overschild) om te proberen de ganzenoverlast daar aan te pakken. In Tetjehorn is een speciaal opvanggebied voor ganzen ingericht, waar witte klaver is ingezaaid. Gronden met witte klaver trekken ganzen aan, waardoor ze wegblijven van landbouwgronden. Ook worden er in Tetjehorn eieren doorgeprikt om de ganzenpopulatie niet verder te laten groeien.

Het onderzoek en het project in Tetjehorn vormen de basis voor ons plan van aanpak tegen de overlast van zomerganzen. Het is een belangrijke opstap naar de uitwerking van het ganzenakkoord in de provincie, waar wij samen aan werken met partners, waaronder natuurbeheerorganisaties, boerenbelangenorganisaties, wildbeheereenheden en vogelbescherming.

Bron: Provincie Groningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *