Groningen brengt alternatief aardgas in kaart

De gemeente Groningen heeft voor alle 138 buurten in kaart laten brengen wat het meest geschikte alternatief is voor verwarming met aardgas. Groningen neemt hiermee een voorschot op de ‘transitievisie warmte’, die elke gemeente uiterlijk 2021 moet hebben vastgesteld. De gemeente gaat samen met bewoners, verhuurders en andere betrokkenen per buurt, wijk of dorp energieplannen opstellen voor aardgasvrije wijken.

De gemeente Groningen wil dat voor 2035 alle wijken en dorpen aardgasvrij zijn. Voor woningen betekent dat: geen cv-ketel op aardgas en geen gasfornuis meer. Wethouder Philip Broeksma: “We zetten actief in op het ondersteunen van inwoners en huizeneigenaren bij het isoleren van woningen en het overschakelen naar schone energiebronnen. Daarnaast is het noodzakelijk dat de benodigde maatregelen betaalbaar zijn. Dit vraagt om financieringsmogelijkheden zoals een duurzaamheidslening en een gebouwgebonden financiering. Op dit moment beschikken we als gemeente niet over de middelen om voor deze groepen toegesneden financieringsinstrumenten te ontwikkelen. Groningen biedt zich aan om samen met het Rijk nieuwe werkwijzen en maatregelen te ontwikkelen, waarmee ook andere gemeenten hun voordeel kunnen doen.”

Alternatieven
De kaart laat zien dat warmtenetten geschikt zijn voor de buurten met veel huizenblokken en flats. In totaal zouden meer dan 50.000 woningen op een warmtenet kunnen worden aangesloten. Hierbij krijgen woningen heet verwarmingswater uit een collectief warmtenet. Nieuwe buurten met zeer goed geïsoleerde huizen zijn geschikt voor volledig elektrische verwarming met een warmtepomp. Voor de historische binnenstad is hybride verwarming het beste alternatief. Hierbij wordt een warmtepomp gecombineerd met een cv-ketel op groen gas voor koude dagen Andere alternatieve energiesystemen zijn daar niet goed in te passen zonder het historische karakter aan te tasten. Hybride verwarming is ook het beste alternatief in de buurten waar gebouwen relatief ver uit elkaar staan.

De afgelopen jaren is er in Paddepoel Noord, Reitdiep en de Noorderplantsoenbuurt gewerkt aan de invulling van wijkenergieplannen. Deze wijken zijn divers waardoor deze kennis goed kan worden gebruikt bij de andere buurten. De komende tijd worden in twaalf buurten wijkenergieplannen gemaakt. Dit zijn buurten waar de verkenningen zijn gehouden, waar al bewonersgroepen actief zijn of waar de gemeente een koppeling kan leggen met wijk- en dorpsvernieuwing. Alle woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen, kunnen terecht bij het gemeentelijke energieloket Groningen woont SLIM. Bewoners die gezamenlijk hun buurt willen verduurzamen, kunnen ondersteuning krijgen van de lokale energiecoöperatie Grunneger Power. Daarnaast is met de Groningse woningcorporaties een masterplan opgesteld, om te bepalen wat er nodig is om hun woningen CO2-neutraal en aardgasvrij te maken. De kaart voor aardgasvrije buurten geeft inwoners inzicht in het geschikste alternatieve energiesysteem voor hun woning.

Haalbaar en betaalbaar

De omschakeling naar een nieuw energiesysteem vraagt forse investeringen. Niet alleen van de gemeente, woningcorporaties, WarmteStad, netbeheerders, maar ook van inwoners en bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat veel huiseigenaren deze investeringen lastig kunnen opbrengen. “Juist voor inwoners met een smalle beurs of hoge maandlasten vraagt het investeringen die hun financiële spankracht ruimschoots te boven kunnen gaan. Gelijktijdig stijgt de gasprijs en zal deze naar verwachting de komende jaren alleen maar forser stijgen. Daarom is het een belangrijke opgave te voorkomen dat dit leidt tot energiearmoede”, aldus wethouder Philip Broeksma.

Kaart
De kaart met het Openingsbod is tot stand gekomen met de onderzoeksbureaus CE Delft, Quintel en Greenvis. Criteria zijn: wat voor type woningen staan er in de buurten en wanneer zijn ze gebouwd? Welke warmtebronnen zijn er beschikbaar? Wat kosten de alternatieven voor aardgas? Enexis en de Gasunie zijn mede opdrachtgever. Bekijk de kaart op https://gemeente.groningen.nl/energie

Eén gedachte over “Groningen brengt alternatief aardgas in kaart

 1. Wat ze ook voorstellen, ik doe er niet aan mee.
  Nu niet, nooit niet.
  Het betekend voor mij, maar ook vele andere huizenbezitters dat je een warmtepomp moet aanschaffen, zonnepanelen, mechanische ventilatie vloerverwarming en voor zoverre men dit al heeft komt daar mogelijk ook nog dakisolatie, muurisolatie, kunststofkozijnen met hoge isolatiewaarde en super geïsoleerd glas bij.
  Kosten; tussen de 40.000 en 60.000 euro.

  Ramen en deuren mogen niet meer open omdat dan direkt de isolerende waarden teniet worden gedaan, dus schimmel ligt op de loer.
  Het mag buiten niet kouder worden dan 7 graden celcius want dan verwarmt de warmtepomp niet meer voldoende en word er, echt waar, met gas bijgestookt.
  In de winter leveren de zonnepanelen niet voldoende energie op om aan de vraag te voldoen en dan word er gewoon grijze stroom gebruikt.
  Deze zonnepanelen moeten ook zeer geregeld schoongemaakt worden anders loopt de opbrengst flink terug en met een pak sneeuw leveren ze al helemaal niets op.
  Ziet u zich al op het dak klimmen met sneeuw en gladheid om uw paneeltjes schoon te maken?
  Ik niet.
  En ondanks alle mooie sprookjes die u verteld worden dat u NUL op de rekening krijgt, mag u eerder rekenen op een naheffing van enkele honderden euro’s met uitschieters van 1100 en 1600 euro vanwege extra (grijze) stroom die u verbruikt met de elektrische kacheltjes om het in een Hollandse winter een beetje aangenaam te krijgen.
  En dan niet te vergeten overstappen op elektrisch koken extra kosten ivm elektriciteitsaanpassing en aanschaf nieuwe keukengerei. Dus nog een onkostenpost er bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *