Verkiezing voor ontwerp Dudok aan het Diep

Vanaf 31 oktober, na een presentatie van de ontwerpen op Let’s Gro editie 2019, kunnen inwoners van Groningen een week lang hun stem uitbrengen op drie verschillende ontwerpen voor een nieuwe plek in de stad waar groen en ontmoeting centraal staan: Dudok aan het Diep. Het voormalige benzinestation aan de Diepenring – een rijksmonument – markeerde decennialang de overgang van Diepenring naar het Boterdiep maar verandert straks in een groene, publiek toegankelijke verblijfplaats voor jong en oud. Om te ontmoeten, te spelen, of gewoon even weg te dromen op een mooie plek midden in de drukte van de stad. Passend bij de ambitie van het college om meer openbare publieke ruimte te herwinnen in de binnenstad.

Tijdens de vorige editie van Let’s Gro werden al veel eerste ideeën verzameld. De volgende stap is het maken van een mooi concreet ontwerp dat past bij die opbrengst. Het college van B&W gaf vandaag groen licht voor de organisatie van de verkiezing, waarbij de winnaar mede wordt bepaald door het publiek. Uit een groslijst zijn drie bureaus geselecteerd die aan de slag gaan met het maken van een schetsontwerp. Het gaat om Korth Tielens in samenwerking met DS Landschapsarchitecten (uit Amsterdam), LAOS en Vector-i Architecten (uit Groningen) en als derde partij Marseille Buiten (uit Utrecht). Eind oktober moeten de ontwerpen klaar zijn om voorgelegd te worden aan de jury en het publiek. Het uitverkoren ontwerp zal vervolgens worden uitgewerkt. Het college vraagt de raad een bedrag beschikbaar te stellen van 400.000 euro. Dit bedrag is onder meer bedoeld voor het maken van verschillende ontwerpen door de drie bureaus, opzetten en uitvoeren van de prijsvraag, nader onderzoek op de locatie (zoals naar de bodem en de bouwkundige staat van het Rijksmonument) en het opstellen en uitwerken van een definitief ontwerp door de winnende partij.

Er is in de binnenstad van Groningen behoefte aan extra mogelijkheden om elkaar te ontmoeten of even te gaan zitten zonder dat een consumptie verplicht is. Plekken als het Noorderplantsoen en het stadsstrand bij DOT zijn dan ook bijzonder populair en worden veel bezocht. Het college wil van Dudok een soortgelijke plek maken. Een kleine aantrekkelijke stadsoase die publiek toegankelijk is en waar thema’s als het contact met het water van de Diepenring en het creëren van extra groen een plek krijgen. Dit past bij het huidige collegebeleid waarin vergroening en klimaatadaptie speerpunten zijn. Het ontwerp moet dus ook verkoeling brengen, zorgen voor een goede afwatering en de stadsnatuur verder versterken.

De drie ontwerpen worden tijdens Let’s Gro 2019 gepresenteerd aan het publiek. Daarna kan iedereen een week lang een stem uitbrengen op het ontwerp van zijn of haar voorkeur. Samen met een jury van deskundigen wordt uiteindelijk het definitief ontwerp gekozen.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *