Dudok aan het Diep | Starthandeling aanleg plan

Vanmiddag, 8 september, verrichtte de Groninger wethouder Rik van Niejenhuis de starthandeling bij de aanleg van het plan Dudok aan het Diep, aan de Turfsingel in Groningen.

De plek van het voormalig tankstation wordt heringericht tot een openbare plek met veel ruimte voor groen, meer verblijfskwaliteit en meer ruimte voor ontmoeting en recreatie op het water met langs het water een houten vlonder. Lees verder

Riemer-Koffiestation nieuwe exploitanten gerestaureerd tankstation Dudok

De winnaar van de prijsvraag wie het voormalige tankstation Dudok na restauratie mag gaan exploiteren is bekend. Het is boekhandel Riemer en koffiebar Koffiestation. Beide partijen werken nu ook al samen binnen de boekhandel op de hoek van de Nieuwe Ebbingestraat/Turfsingel. De drie geldige inschrijvingen zijn de afgelopen maanden door de beoordelingscommissie zorgvuldig bestudeerd. Daaruit kwam Riemer/Koffiestation als beste uit de bus. Lees verder

Verkiezing voor ontwerp Dudok aan het Diep

Vanaf 31 oktober, na een presentatie van de ontwerpen op Let’s Gro editie 2019, kunnen inwoners van Groningen een week lang hun stem uitbrengen op drie verschillende ontwerpen voor een nieuwe plek in de stad waar groen en ontmoeting centraal staan: Dudok aan het Diep. Lees verder

Dudok tankstation winnaar naoorlogs erfgoed

Het is beslecht. 2565 stemmen, waarvan 68% voor Dudok (37) het tankstation aan de Turfsingel en tweede het crematorium  (31). Zo moet dat dus, liet Arno van der Heyden vannacht even over twaalf aan alle ambassadeurs weten. Proost, t was mooi! en dat was het zeker,
prijsuitreiking naoorlogs gebouw - arno van der heijden en roeland van der schaaf

 

Wethouder Roeland van der Schaaf maakte vanmiddag officieel de winnaar bekend tijdens de opening van de tentoonstelling over stadsarchitiect Jaap Wilhelm door zijn college wethouder Ton Schroor. Deze nam het  eerste exemplaar in ontvangst van het boek “De utopische scholenbouw van stadsarchitect Jaap Wilhelm”. Lees verder

Spanning te snijden bij ambassadeurs Gronings erfgoed 1945-1970

WELK NAOORLOGS PAND IS HET MOOISTE OF BESTE GEBOUW en wie steunt u?
Arno van der Heijden, Pieter Bregman, Benni Leemhuis, Beno Hofman, Lykle de Vries of Miranda Bolhuis? Stem hier

Op 26 september ging het stemmen op één van de zes naoorlogse panden van start en een aantal ambassadeurs ging op pad om op verrassende wijze aandacht te trekken om stemmen te winnen, waar wij u regelmatig van op de hoogte hebben gehouden. Vandaag de laatste dag en een oproep om als nog te stemmen voorzover u dit niet heeft gedaan.

Op dit moment ligt het crematorium aan kop gevolgd door Dudok het Tankstation.  Het blijft spannend en nogmaals stem op één van uw voorkeuren.