Ontwikkelingen sportaccomodaties gaat door

groniingen-centrum-grote markt-persconferentie sportaccomodaties-10De ontwikkeling van een aantal sportaccommodaties gaat door. Woensdag 19 februari ging de gemeenteraad akkoord met de plannen van het college. De voorstellen helpen sport in de stad vooruit, aldus Erica van Lente van de Partij van de Arbeid.

FC Groningen kan in de toekomst trainen op sportpark Corpus den Hoorn en komt er bij de Euroborg een topsporthal inclusief turnhal. De mogelijkheden om in de Wijert een nieuwe sporthal te bouwen, in plaats van de geplande spelhal, worden nog onderzocht door het college.

Excuses
Unaniem nam de raad een motie aan waarin het college verzocht wordt de Wijert ook in algemene zin te ondersteunen, omdat het een kwetsbare wijk is. Bijvoorbeeld bij het opzetten van een nieuwe wijkraad. Verder bood wethouder Dig Istha zijn excuses aan voor de manier waarop de informatievoorziening over dit onderwerp aan de raad is verlopen. Enkele fracties noemden deze fragmentarisch, en er was voor de raad weinig keuze, aldus Max Blom van de VVD. De Stadspartij en de ChristenUnie stemden tegen het voorstel, mede omdat zij de communicatie met de inwoners van de stad onvoldoende vinden.

A

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *