Smieten worden niet meer verjaagd

Het verjagen van smienten (eenden) uit landbouwgebieden door ze te doden wordt niet langer toegestaan. Voorheen konden boeren daar een ontheffing voor krijgen om te voorkomen dat grazende vogels schade veroorzaken aan hun gewassen. Het blijkt dat smienten nauwelijks schade aanrichten. Daarom trekt de provincie

Groningen de ontheffing in.

Maximaal twee smienten

De laatste vijf jaar is de schade veroorzaakt door smienten klein. Voorheen mochten de vogels, via het afschieten van maximaal twee dieren, verjaagd worden van kwetsbare percelen met gewassen of net ingezaaid gras. De provincie geeft voortaan geen ontheffingen meer hiervoor. Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg licht toe: ‘Verjagen van dieren doen onze wildbeheereenheden zorgvuldig. Zij kijken wat er in de natuur gebeurt. Nu de schade zo beperkt is kunnen we beter helemaal stoppen met afschot’.

Preventieve middelen

Voor het verjagen van dieren moeten boeren gebruik maken van meerdere preventieve middelen voor zij mogen schieten. Mocht er echter toch schade zijn dan wordt deze in principe vergoed vanuit het Faunafonds. Verschillende dieren mogen verjaagd worden door ze af te schieten, zoals wilde eenden of ganzen. Op dit moment neemt de provincie alle ontheffingen onder de loep om waar mogelijk schade te voorkomen en het dierenwelzijn te vergroten. Inzet is om zo veel mogelijk preventieve maatregelen te nemen en zo min mogelijk het afschieten toe te staan.

(bron: provincie groningen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *