Smieten worden niet meer verjaagd

Het verjagen van smienten (eenden) uit landbouwgebieden door ze te doden wordt niet langer toegestaan. Voorheen konden boeren daar een ontheffing voor krijgen om te voorkomen dat grazende vogels schade veroorzaken aan hun gewassen. Het blijkt dat smienten nauwelijks schade aanrichten. Daarom trekt de provincie Lees verder