Eerste exemplaar Groningen Groene Stad voor wethouder Gijsbertsen

boekje ‘Groningen Groene Stad-0677Natuur en stad, valt dat te rijmen? Vanmiddag ontving wethouder Mattias Gijsbertsen het eerste exemplaar Groene Stad (fiets- en wandelroutes door natuur in en om de stad Groningen) bij boekhandel van der Velde. De vijf jaar is kennis dies is opgedaan over de natuur in en om de stad tijdens de stads ecologische excursies, heeft geresulteerd in een boekje, een uitgave van IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Groningen. Lees verder

Voorzitter IVN Haren/Groningen verrast over park Selwerd

groningen-selwerd-park selwerd-ecologische groei-2Het was half juni dat de voorzitter van IVN Groningen/Haren, Lammert Tiesinga, langs het Park Selwerd fietste en verrast was op wat hij zag.  In het blad Groeningen meldt hij het volgende:

Vijf jaar geleden constateerde de werkgroep Stadsecologie, bij de voorbereiding van de eerste fietsexcursies langs de Stedelijke Ecologische Structuur, dat het park veel groen in de vorm van bomen, struiken, gazons, voetbalvelden en water bevat, maar dat er weinig ecologisch aan het beheer te ontdekken was. Lees verder

Zwarte kluifzwam

Galerij

Deze galerij bevat 2 foto's.

De zwarte kluifzwam heb ik mogen ontdekken tijdens een excursie paddestoelen bij het IVN uit Groningen-Haren. Deze kluifzwam  werd gespot op het terrein van camping Stadspark in Groningen. Beschrijving Vruchtlichaam 8-15 cm. Hoed 4-7 cm, onregelmatig golvend zadelvormig, 3- tot … Lees verder

Grote oranje bekerzwam

Galerij

Deze galerij bevat 7 foto's.

Tijdens een paddestoelen cursus van IVN Groningen- Haren afgelopen najaar mochten we deze bijzondere paddestoel aanschouwen op de camping in het Stadspark in het in Groningen.     Kenmerken Vruchtlichaam onregelmatig beker- tot vlak schotelvormig, doorsnede 2-10 centimeter. Binnenzijde fel … Lees verder