Bouw jongerentoren Polaris Paddepoel officieel van start

Vanmiddag verrichte de Groninger Wethouder Roeland van der Schaaf middels het slaan op de kop van jut, de starthandeling van de nieuwbouw van de Polaris die gebouwd wordt op plek van de voormalige ‘Rabotoren’ aan de Pleiadenlaan hoek Zonnelaan in de Groninger wijk Paddepoel. De nieuwbouw bestaat uit twee torens met daarin 207 appartementen, bestemd voor verhuur aan jongeren. De nieuwe gebouwen worden 65 en 20 meter hoog. De Polaris wordt aardbevingsbestendig gebouwd en krijgt uiteindelijk een aansluiting op Warmtestad van de gemeente Groningen. Lees verder

Bomenkap nieuwbouw jongerenflat Paddepoel Zuid stil gelegd

paddepoel-grote beerstraat-bomenkap-1Nadat buurtbewoners donderdag bij de gemeenteraad aan de bel hadden getrokken over de onaangekondigde bomenkap heeft de gemeente Groningen vandaag het kappen van bomen aan de Zonnelaan stilgelegd. Dit was volgens de bewoners onrechtmatig omdat ze binnen de afgesproken termijn bezwaar hadden gemaakt. De aannemer, die op deze plek een jongerenflat gaat bouwen,  heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. Lees verder