Tweedehands goed genoeg voor uitkeringsgerechtigden

witgoedDe partijen SP, Stadspartij en GroenLinks worden niet gesteund om af te zien van de invoering om uitkeringsgerechtigden tweedehands witgoed beschikbaar te stellen en de bestaande regeling te handhaven.

De meerderheid van de gemeenteraad van Groningen is blij met de proef, waarbij uitkeringsgerechtigden tweedehands witgoed kunnen krijgen. Lees verder

PvdA maakt het met witgoed wel heel belachelijk

witgoedOpstelling PvdA in lijn met Haags afbraakbeleid”

De Groningse SP-fractie vindt het voorstel om de witgoedregeling voor mensen in de bijstand om te zetten in een tweedehands regeling volstrekt belachelijk. Woensdagavond wordt het voorstel in de commissie Werk & Inkomen besproken. Lees verder

Groningen start pilot tweedehands witgoed en computers

witgoedDe gemeente Groningen is van plan om met ingang van 1 maart 2014 tot 1 maart 2015 voor de ‘Witgoedregeling’ een pilot te starten waarbij gebruik gemaakt wordt van tweedehands witgoed. De pilot bestaat eruit dat mensen die hier recht op hebben bij een kringloopbedrijf of een tweedehands witgoedzaak in de stad een tweedehands product kunnen uitzoeken, in plaats van geld te krijgen voor een nieuw product. Lees verder

Paddepoelers steunen personeel Harense Smid

Galerij

Deze galerij bevat 1 foto.

Naar aanleiding over de berichtgeving over de sluiting van alle vestigingen van de Harense Smid boven de lijn Arnhem, brachten we vanmiddag een bezoek aan het personeel. Onzekere tijden, maar we zijn nog niet ontslagen en er zijn allerlei besprekingen … Lees verder

Harense Smid Paddepoel gaat sluiten

Galerij

Deze galerij bevat 2 foto's.

Ten gevolge van de economische situatie sluit de Harense Smid haar twaalf winkels in het Noorden waaronder ook de vestiging op het winkelcentrum in Paddepoel. Het vertrouwde adres, en zeker bij de ouderen die noch steeds zijn aangewezen op de … Lees verder