Agrarisch natuur- en landschapsbeheer op de schop

natuur, vogelsBoeren in Groningen krijgen vanaf 2016 alleen nog subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer als ze dat samen doen, in bewezen succesvolle gebieden. De provincie Groningen gaat dit beheer concentreren in gebieden die aantoonbaar belangrijk zijn voor akker- en weidevogels.

Combinatie vogels en landschap

De provincie maakt scherpe keuzes, omdat er minder geld beschikbaar is voor beheer en collectief beheer meer rendement oplevert. Bovendien bevordert het combineren van landschap en vogels de diversiteit. Daarom moeten boeren vanaf 2016 samen het beheer gaan uitvoeren, liefst samen met partners, en meerdere doelen tegelijk bedienen.

Welke gebieden?

Een gebied waar een combinatie mogelijk is is Middag-Humsterland, waar het kleinschalige landschap en weidevogels samengaan. Andere voorbeelden van geschikte gebieden zijn een strook rondom het Natuurnetwerk in Westerwolde, voor struweel en akkervogels, het Wierdenland en de Waddenkust, waar rietvogels en waterlopen gecombineerd worden, en de Veenkoloniën, waar akkervogels samengaan met waterkwaliteit en landschap. Het houtsingelgebied in het Westerkwartier is een voorbeeld van een landschap dat alleen in stand blijft met onderhoud van de elzensingels.

Beheer belangrijk voor vogels en landschap

Natuurbeheer door boeren is belangrijk voor het voortbestaan van akker- en weidevogels in onze provincie. Groningen heeft daarnaast ook veel landschappen die beheerd worden door boeren. De provincie wil vanaf 2016 het agrarisch natuurbeheer op een andere manier gaan organiseren. De agrarische gebiedscollectieven geven aan hoe zij de komende zes jaar natuur en landschap in hun regio gaan aanpakken. Dat plan wordt door de provincie na goedkeuring gesubsidieerd en in een overeenkomst beklonken.

Nieuwe visie past perfect bij Europa

Met de nieuwe Visie op Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer sluit Groningen aan bij het nieuwe Europese Landbouwbeleid, waarin landschapsbeheer bijdraagt aan de bevordering van biodiversiteit. De provincie geeft in de visie haar ambities weer voor akkervogels, weidevogels en landschap. Alle soorten planten en dieren die belangrijk zijn voor Europa worden er in bediend. De provincie heeft haar nieuwe visie in samenspraak opgesteld met agrarische natuurverenigingen, landschapsbeheer Groningen en natuur- en landschapsorganisaties

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer gaat op de schop

17 juni 2014 – Boeren in Groningen krijgen vanaf 2016 alleen nog subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer als ze dat samen doen, in bewezen succesvolle gebieden. De provincie Groningen gaat dit beheer concentreren in gebieden die aantoonbaar belangrijk zijn voor akker- en weidevogels.

Combinatie vogels en landschap

De provincie maakt scherpe keuzes, omdat er minder geld beschikbaar is voor beheer en collectief beheer meer rendement oplevert. Bovendien bevordert het combineren van landschap en vogels de diversiteit. Daarom moeten boeren vanaf 2016 samen het beheer gaan uitvoeren, liefst samen met partners, en meerdere doelen tegelijk bedienen.

Welke gebieden?

Een gebied waar een combinatie mogelijk is is Middag-Humsterland, waar het kleinschalige landschap en weidevogels samengaan. Andere voorbeelden van geschikte gebieden zijn een strook rondom het Natuurnetwerk in Westerwolde, voor struweel en akkervogels, het Wierdenland en de Waddenkust, waar rietvogels en waterlopen gecombineerd worden, en de Veenkoloniën, waar akkervogels samengaan met waterkwaliteit en landschap. Het houtsingelgebied in het Westerkwartier is een voorbeeld van een landschap dat alleen in stand blijft met onderhoud van de elzensingels.

Beheer belangrijk voor vogels en landschap

Natuurbeheer door boeren is belangrijk voor het voortbestaan van akker- en weidevogels in onze provincie. Groningen heeft daarnaast ook veel landschappen die beheerd worden door boeren. De provincie wil vanaf 2016 het agrarisch natuurbeheer op een andere manier gaan organiseren. De agrarische gebiedscollectieven geven aan hoe zij de komende zes jaar natuur en landschap in hun regio gaan aanpakken. Dat plan wordt door de provincie na goedkeuring gesubsidieerd en in een overeenkomst beklonken.

Nieuwe visie past perfect bij Europa

Met de nieuwe Visie op Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer sluit Groningen aan bij het nieuwe Europese Landbouwbeleid, waarin landschapsbeheer bijdraagt aan de bevordering van biodiversiteit. De provincie geeft in de visie haar ambities weer voor akkervogels, weidevogels en landschap. Alle soorten planten en dieren die belangrijk zijn voor Europa worden er in bediend. De provincie heeft haar nieuwe visie in samenspraak opgesteld met agrarische natuurverenigingen, landschapsbeheer Groningen en natuur- en landschapsorganisaties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *