Agrarisch natuur- en landschapsbeheer op de schop

natuur, vogelsBoeren in Groningen krijgen vanaf 2016 alleen nog subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer als ze dat samen doen, in bewezen succesvolle gebieden. De provincie Groningen gaat dit beheer concentreren in gebieden die aantoonbaar belangrijk zijn voor akker- en weidevogels. Lees verder