Provincie Groningen maakt zich sterk voor natuurbeheer

groningen-vierhuizen-natuur-1Dit jaar stelt de provincie ruim 4 miljoen beschikbaar voor natuurbeheer. Dit
besluit om dit subsidiebedrag beschikbaar te stellen heeft het college van Gedeputeerde Staten genomen, gezamenlijk met het vaststellen van het natuurbeheerplan 2015. Lees verder

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer op de schop

natuur, vogelsBoeren in Groningen krijgen vanaf 2016 alleen nog subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer als ze dat samen doen, in bewezen succesvolle gebieden. De provincie Groningen gaat dit beheer concentreren in gebieden die aantoonbaar belangrijk zijn voor akker- en weidevogels. Lees verder