Groningen zie af van alsnog innen eigen bijdragen 2015

groningen-centrum-ebbingekwartier-dag van de dagbesteding-4

De bewoners bedachten de leus “Ik ga er altijd heen, anders is het zo alleen”

De SP en ChristenUnie hebben een actualiteitendebat aangevraagd over het alsnog innen van eigen bijdragen voor dagbesteding en individuele begeleiding uit 2015. In 2015 werden verschillende taken van de Rijksoverheid overgeheveld naar de gemeenten. De gemeente Groningen gebruikte, samen met 21 andere Groninger gemeenten, het jaar 2015 als overgangsjaar. Nu blijkt dat door fouten van gemeenten en zorginstellingen in 2015 bij vele cliënten geen eigen bijdragen zijn geïnd. De SP en CU vinden dat de gemeente Groningen er van af moet zien om deze eigen bijdragen alsnog te innen, zodat onrust, onzekerheid en onvoorziene kosten bij cliënten wordt voorkomen.  Lees verder

Dagbestedingsdag in de Ebbingepoort met de SP

Vanmiddag, 28 februari, stond het thema dagbestedingsdag centraal bij woonzorgcentrum De Ebbingepoort en Schot & Scheefgroningen-centrum-ebbingekwartier-dag van de dagbesteding-4. De SP  wil laten zien wat het nut en de noodzaak van dagbesteding zijn en dat bezuinigingen hierop niet gewenst zijn Solidair en delen en de zorg om elkaar. De bewoners bedachten de leus “Ik ga er altijd heen, anders is het zo alleen”. De leus wordt door kunstenaar Ton de Vreede op een groot spandoek geschilderd en zal volgende week hangen in de activiteitenruimte van De Ebbingepoort. Lees verder