Wijkraden Selwerd en Paddepoel geen vertrouwen nieuwbouw moskee

groningen-paddepoel-morgensterlaan-moskee-1De wijkraden van Selwerd en Paddepoel  hebben geen vertrouwen in de nieuwbouwplannen van de moskee in Park Selwerd. De wijkraden voelen zich niet betrokken bij de plannen en zien voor als nog geen oplossing van de grote problemen met parkeeroverlast. Lees verder

CasPoMor bewoners op weg naar Emmercompascum

Een gezellig uitje staat vandaag op het progamma bij de CasPoMor bewoners in de Groninger wijk Paddepoel (Caspomor-, Polex- en Morgensterflat).
groningen-paddepoel-caspormor-emmercompascum-1

Twee bussen afgeladen vol, en een strijd om de rollators kwijt te raken, zijn de bewoners vanmiddag afgereisd op weg naar de woonboot van Nelis en Leentje, bekend van het geweldige succes van ’t Oale Buurthuis. Lees verder

CasPoMor huiskamer zet Fem Hielkema in het zonnetje

Een gezellige morgen vandaag in de CasPoMor huiskamer met een gezellige muziekmorgen met de Helianro’s .
groningen-paddepoel-caspomor-huiskamer-mw. hielkema 90 jaar-2
Een bijzondere morgen voor mevrouw Fem Hielkema die vandaag haar negentigste verjaardag met de huiskamergenoten mocht vieren en getrakteerd werd op verschillende liederen naar haar keus. Lees verder

Herfst en voorjaar in Paddepoel

paddepoel-lente en herfst-5paddepoel-lente en herfst-4Gisteren melden wij u de uitbreiding van de meerkoet. Vandaag de zwammen aan de boom schijnend in het zonnetje. Je vraagt je dan echt af; is het nu Herfst of Voorjaar?

Nieuwbouw Moskee niet langer gewenst in Park Selwerd

groningen-paddepoel-morgensterlaan-moskee-1De wijkraad Paddepoel heeft  naar aanleiding van publicaties over de Moskee in het Dagblad van het Noorden een schrijven doen toekomen aan de Gemeente Groningen en een kopie naar de raadfracties. De buurt ondervind steeds meer overlast van de Moskee en de wijkraad zet vraagtekens of het wel gewenst is op deze locatie een nieuwe moskee te bouwen, Lees verder

Wie helpt CasPoMor bewoners sneeuw ruimen?

groningen-beijum-winter 2013-1Welke flinke mannen of vrouwen willen de Huismeester van de CasPoMor flats in de Groninger wijk  helpen om  rond deze flats het sneeuw te ruimen? Allemaal een klein stukje en dan wordt een stuk gemakkelijker voor iedereen. Je kunt materiaal bij de huismeester weghalen als je dit zelf niet in je bezit hebt, lezen we op de site van de CasPoMor bewoners. Lees verder

Paddepoel in de winter januari 2013

groningen-paddepoel-zonnelaan-winter 2013-8De echte eerste sneeuw in het land en alles is ontregeld. Stuifsneeuw bemoeilijkt het schoonhouden van de wegen, fiest- en voetpaden. Ook het openbaar vervoer ondervindt problemen. Een medewerkster van het winkelcentrum had een uur tijd nodig om vanaf Aduard Groningen te bereiken. De wethouder uit de wijk Jan Seton zal het wel druk hebben met zijn dienst die verantwoordelijk is de infrastructuur begaanbaar te houden. Lees verder

De Meanderen van het Reitdiep sieren Paddelpoel Eikenlaan

paddepoel-kunst-universum-meanderen van het reitdiep-8Met het ophangen van het laatste van de vier kunstwerken, ‘De Meanderen van het Reitdiep, zit het kunstproject Universum erop. ’t Is doan, zeggen de bewoners die met elkaar vier kunstwerken voor de Groninger wijk Paddepoel realiseerden. De meanderen van het Reitdiep waarin de sterrenbeelden zijn verwerkt. Lees verder

Wie is de man achter het ruimen van het zwerfvuil?

Galerij

Deze galerij bevat 2 foto's.

Al ruim vijf jaar ruimt Roelof Slagter het zwerfvuil in zijn eentje rondom de CasPoMor flats in de Groninger wijk Paddepoel. In de vakantieperiode slechts één maal per week, maar tijdens het schoolseizoen twee tot drie keer per week. Dat … Lees verder

Paddepoel in beeld – CasPoMor tuinen

Gisteren met Paddepoel in beeld de omgeving van de nieuwbouwwoningen Sterrenhof aan de Spicastraat, waar de woningcorporatie Nijestee een ecologische omgeving heeft gerealiseerd. Hoe anders is het met de tuinen rondom de flats van CasPoMor.

Een gebied, midden in het centrum van Paddepoel, waar verwaarloosde of slecht onderhoudende bankjes staan. Een gebied wat anders ontwikkeld kan worden, zeker als in aanmerking wordt genomen dat vele ouderen vanuit hun flats uitzicht hebben op een troosteloos uitzicht en ’s zomers niet kunnen zitten in hun tuintje met paden en bloemen. Genieten van je omgeving met stadse tuinen.

Laat Lefier het afweten?