Natuur in Groningen aantrekkelijker voor bijen

bijen-7Bijen in de provincie Groningen krijgen het beter. Er komen meer nestgelegenheden en voedselvoerzingen in speciaal beheerde wegbermen, slootkanten en bosjes. Dat heeft gedeputeerde Henk Staghouwer afgesproken met de Natuur- en Milieufederatie, Landschapsbeheer Groningen en LTO-Noord. De maatregelen worden genomen omdat het al jaren slecht gaat met de bijen, terwijl ze belangrijk zijn voor de bestuiving van veel planten. Lees verder

Bijenmakelaar voor imkers

groningen-stadspark-open imkerdag-11Er komt een ‘bijenmakelaar’ om kennis van imkers over bijengezondheid te vergroten. Deze bijenmakelaar zal ervoor zorgen dat beschikbare wetenschappelijke kennis bij trainers van cursussen voor imkeropleidingen terechtkomt. Ook zal de bijenmakelaar als taak hebben het bevorderen van het uitwisselen van kennis tussen imkerorganisaties, landbouw en overheden. Hij of zij zal in het groene onderwijs het invoeren van lesmodules over bijengezondheid bevorderen. Lees verder

Viervlek

De viervlek (Libellula quadrimaculata) is een echte libel uit de familie van de korenbouten (Libellulidae).

De soort staat op de Rode Lijst van de IUCN als niet bedreigd, beoordelingsjaar 2010, de trend van de populatie is volgens de IUCN stabiel. De viervlek is l in Nederland vrij algemeen. De soort komt in grote delen van Europa voor, behalve in het zuiden van Italië, Griekenland, IJsland en het Noorden van Noorwegen. Daarnaast komt hij ook in Noord-Amerika voor. Lees verder

Schietmotten – anabolia nervosa

vlinder--1Wat we fotograferen willen we ook graag weten. Op het riet zittend aan de waterkant bij de Friescheveense plassen.

Schietmotten (Trichoptera) zijn een orde van gevleugelde insecten die behoren tot de Endopterygota.Schietmotten blijven klein en worden tot twee centimeter lang, de meeste soorten blijven veel kleiner. Lees verder

Atlasvlinder de grootste vlinders van de wereld

De atlasvlinder (Attacus atlas), gespot in de vlindertuin in Emmen, is een vlinder die behoort tot de familie nachtpauwogen (Saturniidae). De atlasvlinder heeft een overwegend bruine kleur met lichtere en donkere accenten.
natuur, vlinders

De vlinder kan een vleugelspanwijdte bereiken van meer dan 25 centimeter en behoort hiermee tot de grootste vlinders ter wereld. Wat betreft vleugeloppervlak is de atlasvlinder zelfs de allergrootste soort. Lees verder

Veel spinnewebben in de herfst maar waarom?

natuur-insecten-spinnewebben-1Waarom zijn er in de herfst zoveel spinnen vroeg een bewoner tijdens de wandeling in Park Selwerd gistermiddag.

Spinnen zijn het hele jaar actief, maar worden in de loop van het jaar groter en naarmate ze groter worden krijgen ze meer de behoefte om zich te verplaatsen met behulp van draden die ze laten zweven in de wind. Lees verder

Bruine glazenmaker

Net op de hoek van de Morgensterflat en de Algollaan spotten we deze bruine glazenmaker vanmiddag, eerst op het asfalt en later op een van de takken van het struikgewas.
natuur-libellen-bruine glazenmaker -2

De bruine glazenmaker (Aeshna grandis) is een libel uit de familie van de glazenmakers. Zowel het wijfje als het mannetje zijn overwegend bruingekleurd, zelfs de vleugels zijn bruin getint, het mannetje heeft daarnaast ook blauwe tekening. Lees verder

Smullen van de Veronicastrum (Ereprijs)

Een genot te zien hoe de insecten dagelijks druk bezig zijn voor de instandhouding van onze natuur. Zoals vandaag waar we deze bij druk bezig zagen op de Veronicastrum.
natuur bloemen veronicastrum-5

De hoge Veronica’s met kransstandigblad heten sinds een decennia Veronicastrum. Lees verder

Paardenbijter – Aeshna mixta

Deze paardenbijter (Aeshna mixta) hebben we vanmiddag gespot in de Groninger wijk Paddepoel. De paardenbijter is een echte libel uit de familie van de glazenmakers (Aeshnidae). Het is met 63 mm een grote soort, maar een van de kleinere glazenmakers.
natuur-libellen-paardenbijter-1

De paardenbijter bijt geen paarden, Lees verder

Sluipvlieg – Tachina grossa

De sluipvliegen (Tachinidae) zijn een familie in de orde van de Diptera (tweevleugeligen), onderorde Brachycera (vliegen). Met bijna 10.000 beschreven soorten is deze familie een van de grotere vliegenfamilies. In Nederland komen 337 soorten voor.
insecten-tachina grossa-sluipvlieg

De soorten kunnen onderling erg verschillen: sommige lijken veel op de gewone huisvlieg, Lees verder