Groninger Actieplan Weidevogels | Verdubbeling broedparen grutto

Twaalf natuur- en landbouworganisaties hebben donderdag 6 april het Groninger Weidevogelmanifest ondertekend en aangeboden aan gedeputeerde Henk Staghouwer. Deze organisaties gaan samen aan de slag om nog dit jaar een ‘Groninger Actieplan Weidevogels’ te maken. Lees verder

Fuut

Vandaag iets over de fuut. Vandaag, 28 maart, kwamen we velen tegen en zelfs ook al broedend. De fuut is de meest algemeen voorkomende futensoort in ons land. De vogel komt als broedvogel voor in allerlei soorten wateren, van stadsparken en grachten tot duinmeren, moerasgebieden, randen van grote wateren en riviernatuur. De grootse aantallen komen voor in Laag-Nederland. Futen paren soms al vroeg in het jaar met spectaculaire baltsrituele Lees verder

Grutto terug op Koningslaagte in Groningen

De grutto’s zijn na hun lange trekreis vanuit Afrika en Zuid-Europa weer in  Nederland aankomen. Ze verzamelen zich op plekken waar ze goed kunnen eten en rusten, zoals de Koningslaagte, een streek aan de noordkant van de stad Groningen. Op deze populaire plek  zijn de grutto’s weer met honderden verzameld. De vogels komen op deze drassige plek samen om uit te rusten en goed te eten, voor ze aan het balts- en broedseizoen beginnen. Lees verder

Wilde zwanen wintergast in Groningen

Weer genieten gisteren van een groep wilde zwanen tussen Zoutkamp en Lauwersoog, op weg naar Nederlands mooiste natuurgebied Lauwersmeer. De wilde zwaan is een echte wintergast. De imposante witte vogels komen vanuit de broedgebieden in Fenno-Scandinavië en Rusland en overwinteren op Nederlandse weiden en op wateren in het duingebied. De wilde zwaan lijkt op de kleine zwaan. Lees verder

Paarse strandloper

Wandelend over de dijk in Lauwersoog spotten we de paarse strandloper op de stenige oppervlakte. Deze vogel is heel kenmerkend met zijn gele poten en donkere, in de winter paarsbruine kleed. Een sterk aan de kust gebonden soort, die je niet op het strand vindt. Hij zit alleen op basaltblokken langs dijken, pieren en strekdammen. Lees verder

Kleine burgemeester bezoekt Lauwersoog

Vanmiddag in de haven van Lauwersoog veel vogelspotters die afkwamen op de Kleine Burgemeester, die zich zelden laat zien langs de Nederlandse kust. Het witte verenkleed van de kleine burgemeester is in de winter getekend door lichtbruine strepen en vlekken. De vogel is te verwarren met de grote burgemeester en is behalve aan de grootte het beste te herkennen aan de kop. Deze is kleiner en minder hoekig, terwijl het oog groter is en de snavel kleiner. De kleine burgemeester is ook van de grote burgemeester te onderscheiden door de vleugelpunten die in rust duidelijk verder voorbij de staart steken dan de vleugelpunten van de grote burgemeester. Lees verder

Vrolijke invasie pestvogels op het Zernike Complex

Een zeldzaam mooi en kleurrijk vogeltje vandaag op het Zernike studenten complex in Groningen. We namen een groepje van negen vogels als invasiegast vanuit Scandinavië en Rusland waar, die in Nederland overwinteren. Ze zaten heerlijk te genieten van de bessendragende struiken en de pestvogels zijn verre van schuw. Lees verder

Grauwe kiekendief ‘De soort van Groningen’

Montagu's harrier during flightDe grauwe kiekendief heeft de verkiezing ‘De soort van Groningen’ gewonnen. De groene glazenmaker eindigde als tweede, de paarse morgenster als derde. De winnaar werd verkozen door leerlingen van basisscholen, die tijdens de finalebijeenkomst in het provinciehuis een presentatie gaven over de drie soorten. De presentatie over de winnende soort werd gegeven door leerlingen van basisschool Noorderbreedte uit Delfzijl. Zij mogen op excursie door het leefgebied van de grauwe kiekendief. Lees verder

Vrolijke invasie van pestvogels in Groningen Zuid

natuur-vogels-pestvogel-4Een zeldzaam mooi en kleurrijk vogeltje vandaag in Groningen Zuid nabij het Overwinningsplein. Een groepje van zo’n vijftien vogels als invasiegast vanuit Scandinavië en Rusland, om in Nederland te overwinteren. Ze zaten heerlijk te genieten van de bessendragende struiken en de pestvogels zijn verre van schuw. Lees verder

Laat ons niet vergassen op het Groninger land

nederland 2016, groningen, centrum, laat ganzen niet stikken, martinikerkhof

Vanmorgen, woensdag 16 maart, voerde de plaatselijke afdeling van de Partij voor de Dieren een actie tegen het vergassen van ganzen bij het provinciehuis aan het Martinkerkhof.  Diezelfde dag zal fractievoorzitter Kirsten de Wrede een motie indienen tijdens de vergadering van de Provinciale Staten waarin zij namens de Staten het college oproept nu en in de toekomst niet over te gaan tot het vergassen van ganzen.  Lees verder