Windparken Delfzijl en Eemshaven uitgebreid

windmolens provincie groningen met boot-1De provincie Groningen is van plan om de bestaande gebieden waar windmolens mogen komen bij Delfzijl en de Eemshaven, uit te breiden. In januari 2013 hebben de provincies een akkoord gesloten met het kabinet voor de verdeling van 6.000 megawatt windenergie op land. Voor Groningen betekent dit een verhoging van de provinciale taakstelling van 750 naar 850 megawatt (15 tot 33 extra windmolens). In ruil voor die toezegging ontwikkelt het Rijk geen windparken in gebieden waar de provincies dit niet willen. Lees verder

Groningen Heveskes – Romanogotische kerk tussen de chemie

Héél bijzonder is de plek, waar deze voormalige Nederlands Hervormde Kerk in de nabijheid van Delfzijl, in de tijd is komen te staan. Midden tussen de chemie.
nederland-heveskes-kerk-1

De voormalige Nederlands Hervormde Kerk van het verdwenen Groninger dorp Heveskes is een van de zeer weinige nog overgebleven historische gebouwen in de Delfzijlster Oosterhoek, die verder bestaat uit het Chemiepark Delfzijl, het industriegebied Ooterhorn en een gedeelte van de haven van Delfzijl. Lees verder

Onzeker? Pesten? Zomer cursus ‘Plezier op school’

De zomer cursus ‘ Plezier op school’ ook in 2013 weer in Groningen, Stadskanaal en Delfzijl.

Naar het voortgezet onderwijs… leuk? Echt niet!! Kinderen die sociaal minder vaardig zijn, zichzelf niet kunnen verweren of moeilijk aansluiting vinden bij andere kinderen lopen de kans om gepest te worden. Lees verder

Export op peil, omzetten ondernemers gelijk

steden nederland, delfzijl, eemshavenMeer dan de helft van de bedrijven in Noord-Nederland (53 procent) verwacht dat de omzet in de komende periode gelijk blijft, ten opzichte van een jaar terug. Vijftien procent van de ondernemers denkt zelfs dat de omzet gaat stijgen. Een derde denkt dat zijn of haar omzet gaat dalen. De export blijft op peil. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland (KvK Noord). Lees verder

Groningen Oterdum – dorp

Oterdum was een dorp nabij Farmsum in de gemeente Delfzijl in de Nederlandse provincie Groningen. Het lag tussen Delfzijl en Termunten in de historische Oosterhoek. Het is in de jaren zeventig van de twintigste eeuw volledig afgebroken om plaats te maken voor een verbreding van de zeedijk van de Eemsmonding, die op Delta hoogte moest worden gebracht. Ook zou het industriegebied Oosterhorn doorlopen tot hier, maar het terrein ligt nog braak. Lees verder

Groningen – De Punt van Reide

Galerij

Deze galerij bevat 9 foto's.

De Punt van Reide is een Nederlands schiereilandje in de provincie Groningen, dat behoort tot de gemeente Delfzijl en ligt tussen de Dollard en de Eems nabij Termunten. De landtong is een restant van de oeverwal van de Eems die … Lees verder