Meer bomen gekapt  Park Selwerd dan definitief ontwerp

Inmiddels zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de fietssnelweg door Park Selwerd gestart. Op een paar bomen na zijn de bomen gekapt en moeten er voor het Astrea gebouw nog een aantal oude populieren gekapt gaan worden werd ons verteld. We bekeken het definitieve ontwerp (klik hier)  waarop de bomen niet met een roodkruisje worden aangemerkt om gekapt te worden. Worden er bomen gekapt tegen de  gemaakte afspraken? Wie weet meer! De ontgroening van Groningen neemt steeds grotere vormen aan.

Vinkhuizen achttien fruitbomen rijker op nationale boomfeestdag  

‘Bomen verbinden’ thema 60ste nationale Boomfeestdag
Vanmorgen, woensdag 22 maart, werd de 60e nationale boomfeestdag gevierd en zo ook in de gemeente Groningen.  In de Groninger wijk Vinkhuizen in de buurt van de Saffierstraat plantte onderwijswethouder Ton Schroor samen met de kinderen van de CBS Hoeksteen de eerste van de achttien bomen. Er werden 7 appelbomen, 5 pruimenbomen en 6 perenbomen geplant. Lees verder

Bomen gekapt ten gevolge nieuwbouw Grote Beerstraat

Voor de bouw van 16 woningen ten noorden van de Grote Beerstraat zijn 17 bomen gekapt. Er worden 18 nieuwe bomen terug geplant, waarmee aan het uitgangspunt 1:1 compensatie wordt voldaan. Het College Groningen heeft hiervoor de BEA vastgesteld. Lees verder

Vijfendertig kastanjebomen gekapt in Groningen

Kastanjes verzwakt door kastanjeziekte en zwammen
Singels Groningen-7837

Sinds de kastanjeziekte in 2011 ook in onze stad opdook, inspecteert de gemeente drie keer per jaar alle kastanjes. Uit de laatste inspectie komt naar voren dat 35 kastanjebomen ernstig zijn aangetast door deze ziekte en daarmee in samenhang door zwammen. Om spontane breuk van stam of takken voor te zijn worden deze zieke kastanjebomen op korte termijn allemaal gekapt.      Lees verder

Twee duizend handtekeningen tegen bomenkap Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk

actie bomenkap-5055Op de dag van de Nationale bomenplantdag trokken bewoners van de wijken Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk op naar het stadhuis van Groningen om daar de verzamelde handtekeningen tegen de  voorgenomen bomenkap en de aanleg van fietspaden te overhandigen tijdens de commissievergadering Beheer en Verkeer. Lees verder

Protest tijdens Nationale boomplantdag in Groningen

groningen-paddepoel-grote beerstraat-bomenkap-2Morgenavond, 16 maart, op de dag van de Nationale boomplantdag, overhandigen de actievoerders tegen het kappen van bomen en de aanleg van onnodige fietspaden in de wijken Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk, zo’n tweeduizend handtekeningen aan de gemeente Groningen tijdens de commissievergadering Beheer en Verkeer. Lees verder

Bomenkap Selwerd en Paddepoel opgeschort

park selwerd-fietspaden-bomenkap-12Twee minuten voor twaalf liet de gemeente Groningen weten dat rechtszaak die vandaag was aangespannen door bewoners tegen de bomenkap in de wijk Paddepoel en Selwerd, twee weken te willen uitstellen. Hier ging de rechter niet mee akkoord. De rechtszaak zal nu, na behandeling van de bezwaarschriften op 24 maart a.s., over zes weken plaats vinden. Inmiddels is het broedseizoen begonnen en heeft nader onderzoek uitgewezen dat er beschermde bomen van tachtig jaar en ouder op de lijst voorkomen. Het zal nog wel even duren alvorens duidelijk is hoe de voortgang van de Slimme Route zich zal ontwikkelen. Bewoners laten weten blij te zijn met dit eerste resultaat. Op woensdag 16 maart om 20:00 worden de handtekeningen aangeboden aan de wethouder Paul de Rook op het Stadhuis in Groningen en krijgen bewoners slechts drie minuten hun bezwaren toe te lichten. Samen maken we de Stad!

Bomenkap Park Selwerd opgeschort

park selwerd-fietspaden-bomenkap-12Een bewoonster uit de wijk Selwerd laat ons weten dat het kappen van de bomen in Park Selwerd is opgeschort tot oktober. Medio maart is het begin van het broedseizoen. De vele ingediende bezwaren heeft geleid tot uitstel en de zaak. Bewoners zijn het niet eens met het kappen van de bomen en hebben een voorlopige voorziening bij de rechter aangevraagd. De gemeente laat weten de rechtsgang te zullen afwachten. Later meer.

Veel verzet tegen bomenkap Park Selwerd

park selwerd-fietspaden-bomenkap-3Mevrouw Wessels is niet een klein beetje boos, maar hééééél boos over de voorgenomen plannen voor de aanleg van een nieuw fietspad in Park Selwerd waar vele bomen voor gekapt gaan worden. Zij niet alleen. Inmiddels hebben 1500 mensen de petitie ondertekend om de bomenkap tegen te gaan, laat zij ons vanmorgen weten. Op allerlei manieren wordt het protest kenbaar gemaakt. Lees verder

Wat is er tegen een nieuw fietspad parallel aan de Plataanlaan in Paddepoel

groningen-paddepoel-plataanlaan-nieuw fietspad-6In de wijk Paddepoel heerst grote verbazing over de gevolgen van het aanleggen en beteren van de fiestpaden. Het belangrijkste bezwaar is dat met het aanbrengen van een fietspad, in dit geval achter de huizen van de Planetenlaan en parallel aan de Plataanlaan, dit grote gevolgen heeft voor de natuur en bomen die plaats moeten maken voor asfalt en waar het wandelpad voor wordt opgeofferd.

Een petitie kunt hier ondertekenen: klik hier

Lees verder