Laat Groningen een van haar historische panden slopen?

groningen-hereweg-pino-1“Volgens ons, en vele stadjers met ons, is de ‘Pino’ (het pand aan de verlengde Hereweg 97) een historisch waardevol pand, dat niet gesloopt zou moeten worden. Dit pand is het laatste stukje van de authentieke omgeving Sterrebos, de rest is al gesloopt en vervangen door nieuwbouw. In 2012 is de Pino gekraakt, om het gebouw te redden van verpaupering en er een sociaal centrum van te maken. Lees verder

Demonstratie Partij voor de Dieren tegen megastallen

demonstratie, megastallenWoensdag 4 november vanaf 08.30 uur zal er voor de ingang van het provinciehuis aan de Martinikerkhof te Groningen een demonstratie plaatsvinden tegen de komst van twee megastallen in de gemeente Vlagtwedde. Lees verder

Groningen in actie voor TTIP-vrije gemeente

groningen-centrum-grote markt-ttip demonstratie-1Vandaag, 30 september,  een paard van Troije op de Grote Markt als protest tegen het TTIP-verdrag (Transatlantic Trade and Investment Partnership).

Sinds het begin van de gesprekken tussen de EU en de VS hebben de Europese linkse fractie zich verzet tegen het volgens hun ondemocratische proces. “TTIP dient het grote geld, niet de mensen. Europa heeft beschermende regelgeving om haar bevolking te beschermen tegen grote bedrijven. Lees verder

Partij voor de Dieren opent meldpunt jachtincidenten Groningen

natuur-vogels-fazant-3De Partij voor de Dieren heeft ook dit jaar weer een “Meldpunt Jachtincidenten Groningen” in het leven geroepen. Bij dit digitale meldpunt kan iedereen jachtmisstanden en overlast of intimidatie door jagers melden. Sinds half augustus mogen jagers weer hazen, konijnen, fazanten en duiven doodschieten. Deze ‘plezierjacht’ is jaarlijks de oorzaak van veel dierenleed en hinder voor passanten en omwonenden. Bent u getuige van een jachtincident, ondervindt u overlast door jagers of wilt u een jachthut melden? Stuur een mail naar groningen@partijvoordedieren.nl Lees verder

Verkoop ganzenvlees verkeerde prikkel voor jagers

natuur, vogels

De Partij voor de Dieren is zeer verontrust over nieuwe afspraken tussen de provincie en jagers. Het vlees van dood geschoten ganzen wordt verkocht voor consumptie. Volgens de partij kan dit leiden tot stroperij en het doden van nog meer ganzen. “Als jagers geld kunnen verdienen aan ganzen is dat een extra prikkel om nog meer dieren af te schieten“, aldus Statenlid Kirsten de Wrede. Daarnaast hekelt de partij de complexiteit van de ganzenjacht. De fractie stelt vragen aan het college van GS over deze kwestie. Lees verder

Geen kamelen in de stad voor reclame doeleinden

natuur, dierenDe Partij voor de Dieren wil opheldering over de twee kamelen, die in het centrum van Groningen zijn ingezet voor een publiciteitsstunt. Doordat een van de kamelen angstig werd, ontstonden er verkeersopstoppingen en gevaarlijke situaties in het verkeer. De Partij voor de Dieren vindt dat (wilde) dieren niet gebruikt mogen worden daar waar gevaarlijke situaties kunnen ontstaan voor mens en dier en waar de eigen waarde van het dier wordt geschaad. De partij vraagt daarom uitleg van het College van B&W over de kwestie. Lees verder

Duizenden ganzen doodschieten in Groningen is nutteloos

natuur, vogels, ganzenDe provincie Groningen kiest met het nieuwe ‘ganzenakkoord’ voor het nutteloos doodschieten van duizenden ganzen. Het doodschieten van ganzen helpt niet tegen landbouwschade en is bovendien erg wreed: ongeveer een derde van de ganzen vliegt met hagel in het lijf omdat de dieren ooit zijn aangeschoten. De Partij voor de Dieren zal daarom in de commissie Ruimte, Natuur en Leefbaarheid verschillende alternatieven voorstellen die op een diervriendelijker wijze landbouwschade tegengaan. Lees verder

Meer megastallen in Groningen grote aantasting van natuur en leefbaarheid

demonstratie, megastallenDe Partij voor de Dieren is  het oneens met de uitspraak van staatssecretaris Dijksma van Landbouw, die onlangs aangaf voordelen te zien in een verhoging van de melkproductie in Noord-Nederland. De drie noordelijke provincies lanceerden onlangs een plan voor deze verhoging, naar aanleiding waarvan fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, Kirsten de Wrede, in de Groningse Staten destijds vragen stelde. Lees verder

Zorgen over zoutwinning Waddenzee bij de Partij voor de Dieren

natuur, zeeënDe Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan het College over de voorgenomen zoutwinning in de Waddenzee. Staatssecretaris Dijksma gaf onlangs een vergunning af voor de winning in het beschermde natuurgebied en werelderfgoed. De Partij voor de Dieren wil weten in hoeverre de provincie betrokken is geweest bij de besluitvorming. Tevens roept zij de provincie op om samen met andere waddenprovincies in verzet te komen tegen de zoutwinning. Lees verder

ABN past niet bij duurzame karakter provincie Groningen

De Statenfractie van de steden nederland, groningen, centrumPartij voor de Dieren dient vandaag in de Provinciale Statenvergadering een motie in om voortaan de bankzaken van de provincie door een eerlijke bank te laten uitvoeren.

In navolging van een soortgelijke motie in de tweede kamer eerder dit jaar, vindt de Partij voor de Dieren dat ook de provincie Groningen een voorbeeldfunctie heeft ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en dat sociaal ethisch bankieren daarbij hoort. Lees verder